Siepke

Siepke

Allein woos doe te voot bös gewaes,
Bösse aug werkelijk gewaes!

Homo sapiens non urinat in ventum. Oftewel: Een wijs man plast niet tegen de wind in!

Member since January 2014