محمد عرفان رازقی

محمد عرفان رازقی

طلبه حوزه علمیه قم
سرپرست گروه کوهپیمایی حوزوی آفاق
شماره همراه جهت راهنمایی مسیرها : ۰۹۱۰۲۰۴۴۵۸۸
در تلگرام هم پاسخگو هستم

آدرس کانال گروه آفاق در تلگرام :
@tollabekoohnavard

Member since April 2015