FERRARI100

FERRARI100

"Camino i vaig d'un costat a l'altre, / i no em sap greu de no arribar a terme: a fer camí ja hi trobo complaença." (Joan Brossa)

Member since February 2014

Premium Member