-
-
4,731 f
4,390 f
0
0.5
1.0
1.95 mi

Viewed 11028 times, downloaded 400 times

near La Cortinada, Parròquia d'Ordino (Andorra)

(CAT)
La Ruta del Ferro a Andorra és un itinerari cultural que forma part de l’itinerari transfronterer la Ruta del Ferro als Pirineus, el qual va rebre la menció d’honor del Consell d’Europa el mes de novembre del 2004, i coordina activitats amb instal·lacions de Catalunya, Aquitània, Arieja, Guipúscoa i Biscaia.
Al nostre país, aquesta ruta convida el visitant a descobrir els recursos vinculats amb el procés de l’obtenció, la transformació i la comercialització del ferro. Diversos punts d’interès repartits pel territori permeten descobrir una de les activitats econòmiques més importants que es van desenvolupar a Andorra des de principi del segle XVII fi ns a fi nal del segle XIX. Les mines, les carboneres, l’hàbitat miner i siderúrgic i les fargues en són alguns exemples.Des de la Farga Rossell es pot seguir i descobrir altres indrets relacionats amb el món del ferro: la mina de Llorts, el camí dels traginers, amb un itinerari escultòric que homenatja aquests homes de ferro, la casa Areny, casa d’un dels majors propietaris de fargues, o bé els productes manufacturats de les ferreries andorranes,com els que es poden contemplar a l’església de Sant Martí de la Cortinada.
(ESP)
La Ruta del Ferro a Andorra -Ruta del Hierro- es un itinerario cultural que forma parte del itinerario transfronterizo la Ruta del Ferro als Pirineus, el cual recibió la mención de honor del Consejo de Europa en el mes de noviembre del 2004,y coordina actividades con instalaciones de Cataluña, Aquitania, Arieja, Guipúzcoa y Vizcaya.
En nuestro país, esta ruta invita al visitante a descubrir los recursos vinculados con el proceso de obtención, transformación y comercialización del hierro. Varios puntos de interés repartidos por el territorio permiten descubrir una de las actividades económicas más importantes que se desarrollaron en Andorra desde principios del siglo XVII hasta fi nales del siglo XIX. Las minas, las carboneras, el hábitat minero y siderúrgico y las fraguas son algunos ejemplos.
Desde la Farga Rossell se puede seguir y descubrir otros lugares relacionados
con el mundo del hierro: la mina de Llorts, el camino de los arrieros, con un itinerario escultórico que homenajea esos hombres de hierro, la casa Areny, casa de uno de los mayores propietarios de fraguas, o bien los productos manufacturados de las ferrerías andorranas, como los que se pueden contemplar en la iglesia de Sant Martí de la Cortinada.
(FR)
La Ruta del Ferro a Andorra (“La Route du Fer en Andorre”) est un itinéraire
culturel qui fait partie de l’itinéraire transfrontalier la Ruta del Ferro als Pirineus(“la Route du Fer dans les Pyrénées”), qui a reçu la mention d’honneur
du Conseil de l’Europe en novembre 2004, et coordonne des activités avec des
installations en Catalogne, Aquitaine, Ariège, Guipúzcoa et Biscaye.
Dans notre pays, cette route invite les visiteurs à découvrir les ressources liées au processus d’extraction, transformation et commercialisation du fer. Divers points d’intérêt répartis sur le territoire, permettent de découvrir l’une des principales activités économiques qui se sont développées en Andorre du début du XVIIème siècle jusqu’à la fi n du XIXème. Les mines, les caves à charbon, l’habitat minier et sidérurgique ainsi que les forges en sont quelques exemples.
Depuis la Forge Rossell on peut poursuivre et découvrir d’autres endroits liés
au monde du fer: la mine de Llorts, le chemin des muletiers, avec un parcours
sculptural qui rend hommage à ces hommes de fer, la casa Areny, maison d’un
des principaux propriétaires de forges, ou bien les produits manufacturés des
forges andorranes, comme ceux qu’on peut contempler à l’église de Sant Martí
de la Cortinada
(ANG)
“La Ruta del Ferro a Andorra” (The Andorran Iron route) is a cultural route that forms part of the cross-border route La Ruta del Ferro als Pirineus, which received an honourable mention from the Council of Europe in November 2004. It coordinates activities in facilities in Catalonia, Aquitaine, Ariège, Guipuzkoa and Biscay.
In Andorra, the route invites visitors to discover the resources related with processes to extract, transform and market iron. Several points of interest scattered throughout the land will allow you to discover one of the most signifi cant economic activities in Andorra from the early 17th century to the late 19th century.
The mines, the coal pits, miner and steelworker homes and forges are some
examples left over

View more external

Waypoint
Waypoint
Waypoint
Waypoint

Comments

    You can or this trail