Coordinates 197

Uploaded March 21, 2013

-
-
59 ft
0 ft
0
4.5
9.1
18.16 nm

Viewed 3176 times, downloaded 3 times

near Şase Martie (România)

Jurilovca - Golovitza Lake - Dolosman Cape (sights: Argamum Stronghold, Dolosman cliff) - Bisericuta Island - (sights: Roman ruins, bird colony) - Gura Portitei - Juriovca.

Jurilovca, Lacul Goloviţa, Capul Doloşman (obiectiv: Cetatea Argamum, singura faleză stâncoasă din zona litorală a României), Insula Bisericuţa (obiectiv: ruinele castrului roman, colonia de lebede), Gura Portiţei (obiective: satul de vacanţă Eden, brigăzile de pescuit părăsite), Jurilovca.
Ruins

Argamum Stronghold/Cetatea Argamum

Orgame Stronghold/ Argamum situated at 6 km east from the Jurilovca village, in the place called “Dolojman” or “La Cetate” (“at the Stronghold”). Archeological researches that took place here between 1926 and 1932 and from 1965 continuously permitted the discovery of some important monuments and the drawing of the stronghold’s history for more than 12 centuries of existence. The stronghold, the first settlement on nowadays Romania’s territory mention in a antique writing ( Hecataios Periegesis) was founded in the middle of the VIIth century BC by the Greeks from Asia Minor with at least one generation before the Istros stronghold/Histria in an area with trace of inhabitance since the Bronze Era and the firs Iron Era. Inside the stronghold there were researched and partly restaurated a series of public and private buildings from the V-VII centuries: “the preatory”, the basilica with three vessels and a chapel (conventionally called the Number 3 basilica) basilica from the central sector (basilica 2) the biggest from the argamense basilicas, basilica with only one vessel (basilica 1) houses and parts of the streets’ system. A forth basilica, of short dimensions, with only one vessel was discovered at aprox 1.3 km from the West Gate Cetatea Orgame/Argamum, situată la 6 km est de satul Jurilovca, în punctul numit „Doloșman" sau „La Cetate”. Cercetările arheologice desfaşurate aici în anii 1926 - 1932 şi din 1965 fară întrerupere au permis dezvelirea unor importante monumente şi schiţarea istoriei cetăţii pentru cele mai bine de 12 secole de existenţă. Cetatea, prima localitate de pe teritoriul de astăzi al României menţionată într-un izvor antic (Hecataios, Periegesis), a fost întemeiată la mijlocul sec. VII a.Chr. de către grecii din Asia Mică cu cel puţin o generaţie înaintea cetăţii Istros / Histria, într-o zonă cu urme de locuire din epoca bronzului şi din prima epocă a fierului. In interiorul cetăţii au fost cercetate şi, în parte restaurate, o serie de edificii publice şi private datând din sec. V- VII: „pretoriul", basilica cu trei nave şi capelă (numită convenţional basilica nr. 3), basilica din sectorul central (bazilica 2), cea mai mare dintre bazilicile argamense, bazilica cu o singură navă (bazilica 1), locuinţe şi parte din sistemul stradal. O a patra bazilică, de mici dimensiuni, cu o singură navă, a fost descoperită la aproximativ 1,3 km faţă de Poarta de vest.
Panorama

Dolosman Cape/Capul Doloșman

The Dolosman Cape is a rocky promontory placed on the confluence of the Razim and golovita lakes. The limestone Shore is the only one of this kind from around the romania’s seaside area. It is 3 km long and has a hight of 29m. The abrupt continues till Dolosman hill at 63 m high. The watching turret place here affers a spectacukar view over the entire lagoon. Capul Doloşman este un promontoriu stâncos situat la confluenţa lacurilor Razim şi Golovița. Faleza calcaroasă este singura de acest fel din zona litorală a României. Ea se întinde pe 3 km şi are o înălţime maximă de 29 m. Abruptul se continuă până în coama dealului Doloşman, la o înălţime de 63 m. Foişorul de observaţie amplasat aici oferă o privelişte spectaculoasă asupra întregii lagune.
Ruins

Bisericutza Island/Insula Bisericuța

Bisericuta Island a strictly protecetd area in RBDD Is a rocky island with a maximum hight of 9m placed at 2.5 km south-east from Dolosman head. Is a place for birds’ nesting and passing. Here can be found fossiles of sea invertebrate organisms. Bisericuta Island is placed vis-à-vis of Orgame/Argamum stronghold at approximately 2.5 km south-east across the Razim lake. On the island there is a roman-Byzantine fortification and traces of inhabitance from the Classic Greek and Hellenistic Era as well as Early Medieval one. Insula Bisericuţa, zonă strict protejată în RBDD, este o insulă stâncoasă cu înălţimea maximă de 9 m., situată la 2,5 km S-E de Capul Doloşman. Este loc de cuibărit şi trecere pentru păsări. Aici se găsesc fosile de organisme marine nevertebrate.
Beach

Gura Portiței

Gura Portitei is a piece of sand that separates Golovita lake from the Black Sea. Its name comes from the fact that until 40 years ago there was a link between the lagoon and the sea. Nowadays in the area there is a turistical complex a canton of ARBDD a meteo station and a sea signaling lighthouse. Gura Portiţei, este o fâşie de nisip care desparte Lacul Goloviţa de Marea Neagră. Numele îşi are originea în faptul că, până în urmă cu 40 de ani, aici exista o legătură între lagună şi mare. Actualmente în zonă există un complex turistic, un canton al ARBDD, o staţie meteo şi un far de semnalizare maritimă.

Comments

    You can or this trail