Time  2 hours 9 minutes

Coordinates 2212

Uploaded April 28, 2014

Recorded June 2012

-
-
1,293 f
238 f
0
3.5
7.0
13.97 mi

Viewed 2973 times, downloaded 43 times

near Espolla, Catalunya (España)

[CA] D'Espolla a Colera i Rabós per la serra de l'AlberaRecorregut pel sector oriental del Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera a través de camps de conreu, masos, petits boscos i extenses garrigues. El patrimoni natural de la serra de l'Albera és de gran interès per la seva diversitat. Així, al vessant sud del massís, es distingeixen dues zones ben diferenciades: l'occidental, amb vegetació de caràcter centreeuropeu, amb presència de fagedes i rouredes humides; i l'oriental -per on discorre l'itinerari-, més mediterrània, amb suredes i brolles on subsisteixen les darreres poblacions de tortuga mediterrània de Catalunya. Diverses empremtes històriques singulars que van des del neolític -dòlmens de Girarols i de Comes Llobes- fins al romànic més pur, com el magnífic monestir de Sant Quirze de Colera, aporten el contrapunt cultural a la ruta.
Ruta senyalitzada parcialment.
L'itinerari surt de la població d'Espolla, on hi ha el Centre d'Informació del Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera, ubicat en una antiga rectoria. S'hi arriba per la carretera GI-602, que surt a la dreta de la N-II en el tram comprès entre Figueres i la Jonquera, 5,5 km abans d'aquesta darrera població.

0,00 km (109 m). Espolla. Plaça de l'Albera, a llevant de la població i al costat del centre d'informació. Es pren el carrer de Banyuls en direcció N deixant el centre d'informació a l'esquerra. Als 120 m, se surt del nucli urbà i es continua cap al N per l'antic camí, ara asfaltat, del coll de Banyuls. Als 0,95 km, es deixa una desviació a la dreta que duu a la font del Conill, on hi ha una àmplia i frondosa àrea d'esbarjo, i, una mica més endavant (1,32 km), un altre trencall a l'esquerra. Es continua en direcció N per la carretera que, trascollant una suau carena, entra a la vall del riu de l'Orlina.

2,70 km (148 m). Es deixa a l'esquerra el trencall del Molí. A partir d'aquí i fins al desviament de Vilamaniscle, se segueix el traçat del sender de gran recorregut GR 11 (marques blanques i vermelles).

3,42 km (172 m). Es deixa a la dreta el trencall d'accés al mas Girarols. Cent setanta metres més enllà, la carretera gira al N; s'és sobre mateix del mas. A l'esquerra del revolt, hi ha un corriol indicat que, en direcció NO i en 0,4 km, porta fins als dòlmens de Girarols, dos sepulcres prehistòrics distants 70 m l'un de l'altre (accessible únicament a peu). Es continua cap al N per la carretera.

7,82 km (247 m). Mas dels Pils, que queda a l'esquerra (N). Es deixa la carretera i es continua per una pista que baixa a la dreta (SE), creua l'Orlina i segueix la torrentada del Rec de Comes Llobes, que remunta la vall fins al coll de la Plaja.

8,60 km (246 m). Un trencall a l'esquerra (NE) duu al dolmen de Comes Llobes (a 0,4 km, accessible únicament a peu). Es continua pujant, es troba una font a mà dreta (9,22 km, 294 m) i s'emprèn la darrera llaçada que remunta fins al coll de Plaja.

10,00 km (393 m). Coll de Plaja. Àmplies panoràmiques sobre la serra de l'Albera. Es continua per la pista cap al S, ara en decidida baixada. Dos-cents vint metres després, es troba el trencall a mà esquerra que duu a la font dels Gossos. Es continua descendint cap al fons de la vall de Sant Quirze, on destaca el magnífic conjunt romànic de Colera. A l'alçada de l'església de Santa Maria de Colera, seu de l'antiga parròquia de Colera, ara terme de Rabós, hi ha la desviació que dóna accés al monestir: es gira a l'esquerra.

12,45 km (173 m). Sant Quirze de Colera, joia de l'arquitectura romànica empordanesa, monestir benedictí documentat des del segle X, del qual resta la magnífica església basilical i vestigis del claustre, dependències monàstiques i fortificacions. A ponent, fora de les fortificacions del monestir, es troba l’ermita de Santa Maria de Colera, temple d'una sola nau amb absis de planta semicircular del s. XII. Bar restaurant a l'antic corral de Sant Quirze i, a llevant del monestir, a l'altra banda del rec de la Perdiu, es troba la font del Convent, situada en una raconada idíl·lica. Es prossegueix l'itinerari cap a migdia i es passa pel costat de la font d'en Jandru. Un quilòmetre més avall, la pista esdevé enquitranada.

16,37 km (101 m). Bifurcació. Es continua per la dreta en direcció a Rabós deixant a l'esquerra la desviació de Vilamaniscle, per on se'n va el GR 11. Més endavant (17,62 km), es deixa un trencall a la dreta que porta a Sant Quirc i Santa Julita de Colera. Es continua recte.

18,72 km (78 m). Bifurcació sota Rabós. Es gira a la dreta (O), es creua el pont de l'Orlina i s'entra a Rabós pel carrer del Pont fins al de Banyuls, on es gira a la dreta. Es travessa la plaça de l'Església, es gira a ponent i, pel carrer de Cotlliure, pujant cap al N, se surt del poble seguint pel camí vell d'Espolla. Del magnífic conjunt urbà de Rabós, destaca l'església romànica de Sant Julià, edifici d'una sola nau amb absis semicircular fortificada al segle XIV amb murs i merlets.

20,30 km (146 m). Coll de Fornell. Cruïlla de tres camins. Cal seguir pel de més a l'esquerra girant cap al SO. Trams de baixada en estat irregular. Es continua sempre pel camí principal travessant vinyes i conreus fins a tornar a Espolla.

22,48 km (109 m). Espolla, plaça de l'Albera. Final del recorregut. Cal visitar-hi l'església de Sant Jaume i la Cooperativa Agrícola, on es poden trobar magnífics productes de la Denominació d'Origen Empordà.
Més informació

[ES] De Espolla a Colera y Rabós por la sierra de L'AlberaRecorrido por el sector oriental del Paraje Natural de Interés Nacional de L'Albera a través de campos de cultivo, masías, pequeños bosques y extensos matorrales. El patrimonio natural de la sierra de L'Albera es de gran interés por su diversidad. Así, en la vertiente sur del macizo, se distinguen dos zonas bien diferenciadas: la occidental, con vegetación de carácter centroeuropeo, con presencia de hayedos y robledales húmedos; y la oriental -por donde discurre el itinerario-, más mediterráneo, con alcornocales y matorrales donde subsisten las últimas poblaciones de tortuga mediterránea de Catalunya. Varias huellas históricas singulares que van desde el neolítico -dólmenes de Girarols y de Comes Llobes- hasta el románico más puro, como el magnífico monasterio de Sant Quirze de Colera, aportan el contrapunto cultural a la ruta.
Ruta señalizada parcialmente.
El itinerario sale de la población de Espolla, donde se encuentra el Centro de Información del Paraje Natural de Interés Nacional de L'Albera, ubicado en una antigua rectoría. Se llega por la carretera GI-602, que sale a la derecha de la N-II en el tramo comprendido entre Figueres y la Jonquera, 5,5 km antes de esta última población.

0,00 km (109 m). Espolla. Plaza de L'Albera, a levante de la población y al lado del centro de información. Se toma la calle de Banyuls en dirección N dejando el centro de información a la izquierda. A los 120 m, se sale del casco urbano y se continúa hacia el N por el antiguo camino, ahora asfaltado, del collado de Banyuls. A los 0,95 km, se deja una desviación a la derecha que lleva a la fuente del Conill, donde hay una amplia y frondosa área de recreo, y, un poco más adelante (1,32 km), otro desvío a la izquierda. Se continúa hacia el N por la carretera que, atravesando una suave cresta, entra en el valle del río de L'Orlina.

2,70 km (148 m). Se deja a la izquierda el desvío del Molí. A partir de aquí y hasta el desvío de Vilamaniscle, se sigue el trazado del sendero de gran recorrido GR 11 (marcas blancas y rojas).

3,42 km (172 m). Se deja a la derecha el desvío de acceso a la masía Girarols. Ciento setenta metros más allá, la carretera gira al N; estamos justo encima de la masía. A la izquierda de la curva, hay un sendero indicado que, en dirección NO y en 0,4 km, lleva hasta los dólmenes de Girarols, dos sepulcros prehistóricos distantes 70 m el uno del otro (accesible solo a pie). Se continúa hacia el N por la carretera.

7,82 km (247 m). Masía de Els Pils, que queda a la izquierda (N). Se deja la carretera y se continúa por una pista que baja a la derecha (SE), cruza L'Orlina y sigue el torrente del Rec de Comes Llobes, que remonta el valle hasta el collado de la Plaja.

8,60 km (246 m). Un desvío a la izquierda (NE) lleva al dolmen de Comes Llobes (a 0,4 km, accesible solo a pie). Se sigue subiendo, se encuentra una fuente a mano derecha (9,22 km, 294 m) y se emprende el último tramo que remonta hasta el collado de Plaja.

10,00 km (393 m). Collado de Plaja. Amplias panorámicas sobre la sierra de L'Albera. Se sigue por la pista hacia el S, ahora en franca bajada. Doscientos veinte metros después, se encuentra el desvío a mano izquierda que lleva a la fuente de Els Gossos. Se continúa descendiendo hacia el fondo del valle de Sant Quirze, donde destaca el magnífico conjunto románico de Colera. A la altura de la iglesia de Santa Maria de Colera, sede de la antigua parroquia de Colera, ahora término de Rabós, hay la desviación que da acceso al monasterio: se gira a la izquierda.

12,45 km (173 m). Sant Quirze de Colera, joya de la arquitectura románica ampurdanesa, monasterio benedictino documentado desde el siglo X, del que queda la magnífica iglesia basilical y vestigios del claustro, dependencias monásticas y fortificaciones. A poniente, fuera de las fortificaciones del monasterio, se encuentra la ermita de Santa Maria de Colera, templo de una sola nave con ábside de planta semicircular del s. XII. Bar restaurante en el antiguo corral de Sant Quirze y, a levante del monasterio, al otro lado del canal de la Perdiu, se encuentra la fuente del Convent, situada en un rincón idílico. Se prosigue el itinerario a mediodía y se pasa junto a la fuente de En Jandru. Un kilómetro más abajo, la pista está asfaltada.

16,37 km (101 m). Bifurcación. Se sigue por la derecha en dirección a Rabós dejando a la izquierda la desviación de Vilamaniscle, por donde se va el GR 11. Más adelante (17,62 km), se deja un desvío a la derecha que lleva a Sant Quirc y Santa Julita de Colera. Se sigue recto.

18,72 km (78 m). Bifurcación bajo Rabós. Se gira a la derecha (O), se cruza el puente de L'Orlina y se entra en Rabós por la calle del Pont hasta la de Banyuls, donde se gira a la derecha. Se atraviesa la plaza de L'Església, se gira a poniente y, por la calle de Cotlliure, subiendo hacia el N, se sale del pueblo siguiendo por el camino viejo de Espolla. Del magnífico conjunto urbano de Rabós, destaca la iglesia románica de Sant Julià, edificio de una sola nave con ábside semicircular fortificada en el siglo XIV con muros y almenas.

20,30 km (146 m). Collado de Fornell. Cruce de tres caminos. Hay que seguir por el de más a la izquierda girando hacia el SO. Tramos de bajada en estado irregular. Se sigue siempre por el camino principal atravesando viñedos y cultivos hasta volver a Espolla.

22,48 km (109 m). Espolla, plaza de L'Albera. Final del recorrido. Hay que visitar la iglesia de Sant Jaume y la Cooperativa Agrícola, donde se pueden encontrar magníficos productos de la Denominación de Origen Empordà.
Más información

Font: Generalitat de Catalunya, 30/07/2018

Waypoint

Coll Fornell

Waypoint

Coll de Plaja

Coll de Plaja
Waypoint

Al Dolmen de Comes Llobes

Waypoint

Sant Quirze de Colera

Sant Quirze de Colera
Waypoint

Font

Waypoint

Rabós

Waypoint

Espolla

Espolla
Waypoint

Dolmen Girarols I

Waypoint

A Vilamaniscle

Comments

    You can or this trail