Time  5 hours 35 minutes

Coordinates 2539

Uploaded February 1, 2020

Recorded February 2020

-
-
1,240 f
470 f
0
2.7
5.5
10.9 mi

Viewed 41 times, downloaded 2 times

near Santa Eulàlia de Ronçana, Catalunya (España)

Versió en Català
Excursió fàcil, tant en l'aspecte tècnic com des del punt físic, en què fem un recorregut per la plana vallesana, alhora que visitem el més destacat del patrimoni arquitectònic del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana. Excursió per fer durant tot l'any, excepte dies de molta calor .

Punts d'interès:
1- Església parroquial de Santa Eulàlia de Ronçana
2- Font del Rector
3- Can Martí
4- Sant Simplici
5- Pi de la Creu
6- Roure de Can Masponç
7- Can Masponç de la Vall
8- Can Cabot de la Vall
9- Can Puig de la Vall
10-Font de Sant Cristòfol
11-Església de Sant Cristòfol de Pallars
12-Camí del Riu Tenes
13-Font de la Figuereta
14-Can Cases
15-Ca l'Espardenyer
16-Can Turell


Versión en Español
Excursión fácil, tanto en el aspecto técnico como desde el punto físico, en el que hacemos un recorrido por la llanura vallesana, a la vez que visitamos lo más destacado del patrimonio arquitectónico del municipio de Santa Eulàlia de Ronçana. Excursión para hacer durante todo el año, excepto días de mucho calor.

Puntos de interés:
1- Iglesia parroquial de Santa Eulàlia de Ronçana
2- Fuente del Rector
3- Can Martí
4- San Simplicio
5- Pino de la Cruz
6- Roble de Can Masponç
7- Can Masponç del Valle
8- Can Cabot del Valle
9- Can Puig del Valle
10-Fuente de San Cristóbal
11-Iglesia de San Cristóbal de Pallars
12-Camino del Río Tenes
13-Fuente de la Figuereta
14-Can Casas
15-Ca l'Espardenyer
16-Can Turell

English Version
Easy excursion, both in the technical aspect and from the physical point of view, in which we take a tour of the valleys plain, while visiting the highlights of the architectural heritage of the municipality of Santa Eulàlia de Ronçana. Excursion to do throughout the year, except very hot days.

Points of interest:
1- Parish Church of Santa Eulàlia de Ronçana
2- Rector's Source
3- Can Martí
4- Sant Simplici
5- Pine of the Cross
6- Can Masponç oak
7- Can Masponç de la Vall
8- Can Cabot de la Vall
9- Can Puig de la Vall
10-Fountain of Sant Cristòfol
11-Church of Sant Cristòfol de Pallars
12-Camino del Río Tenes
13-Fountain of the Figuereta
14-Can Casas
15-Ca l'Espardenyer
16-Can Turell

Version française
Excursion facile, tant du point de vue technique que du point de vue physique, dans laquelle nous faisons un tour de la plaine des vallées, tout en visitant les points forts du patrimoine architectural de la municipalité de Santa Eulàlia de Ronçana. Excursion à faire toute l'année, sauf jours très chauds.

Points d'intérêt:
1- Église paroissiale de Santa Eulàlia de Ronçana
2- Source du recteur
3- Can Martí
4- Sant Simplici
5- Pin de la croix
6- Can Masponç chêne
7- Can Masponç de la Vall
8- Can Cabot de la Vall
9- Can Puig de la Vall
10-Fontaine de Sant Cristòfol
11-Église de Sant Cristòfol de Pallars
12-Route de la rivière Tenes
13-Fontaine de la Figuereta
14-Can Casas
15-Ca l'Espardenyer
16-Can Turell
Parking

Pàrquing Gratuït

Pàrquing Gratuït
fountain

Font del Rector

Font del Rector: La Font del Rector està situada al barri de la Sagrera, darrere de l’església parroquial de Santa Eulàlia. Aquesta font era molt popular entre la gent de Santa Eulàlia de Ronçana i rodalies, on hi anaven a recollir aigua, donat que era d’excel·lent qualitat. Informació Extreta de: https://www.ser.cat
Building of interest

Can Galderic

Can Galderic
Tree

Alzina Monumental

Alzina Monumental
Building of interest

El Bruguer Vell

El Bruguer Vell
Building of interest

Can Martí

Can Martí
Information

Dipòsit

Dipòsit
panorama

Panoràmica del Montseny

Panoràmica del Montseny
Sacred architecture

Sant Simplici

Sant Simplici: Capella d’origen romànic, modificada en el segle XVI, tal com consta a la llinda de la porta. És d’una sola nau de planta rectangular i absis de semicercle. Coberta a dues vessants de teula àrab. Els murs són de paredat de carreuons a la part inferior, còdols i maons a la resta de l’edifici i amb pedres cantoneres. A l’angle del mur sud-oest s’hi va afegir un contrafort, segurament per reforçar el mur en el moment en que es va construir la masia del costat nord. En aquest mateix costat, hi ha una petita capella de planta rectangular afegida en el segle XVIII. La façana principal està coronada per un petit campanar d’espadanya d’un sol ull, sota del qual hi ha un òcul de pedra. La portalada és de llinda plana de pedra i té gravada la inscripció: “IHS/ MA/ ANY/1568” i entremig un escut. Sobre la llinda, hi ha un guardapols amb daus i a sobre a manera de frontó una petxina. En el costat nord de la capella s’hi va adossar una casa, integrant-se sobre la coberta de la vessant nord de la capella. A la façana principal es veu bé el reompliment entre els dos edificis. La masia consta de planta baixa i pis. Els murs són de paredat de còdols i estan arrebossats i pintats. Les obertures són de maó vist, d’arc escarser i arc de descàrrega a la porta principal. Les finestres són d’arc a nivell de maó i arc de descàrrega a la planta baixa. El pis és de llinda plana de fusta, amb brancals de pedra i totxo. Completa la façana principal un rellotge de sol. La primera referència documental d’aquesta capella és de 1232, quan Guillem de Centelles va fer diversos llegats a l’església de Santa Eulàlia i va deixar el mas de Sant Simplici al seu fill Bernat. Més tard, l’any 1389, el rector Nicolau Oromir va llegar 12 diners a les capelles de Sant Joan i de Sant Simplici, ambdues a la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana. Va ser reedificada el segle XVI, tal com consta en una inscripció de la portada. Les reformes van continuar al segle XVIII, amb la construcció, l’any 1730, d’un altar lateral dedicat a Sant Jaume Apòstol. En les visites dels segles XVIII i XIX es parla d’aquesta capella -l’any 1727 era custodiada per l’ermità Francesc Santa Eugènia-. L’ermità, que vivia a la casa del costat, l’any 1776 també feia de mestre, de manera que des de finals del segle XVIII i fins a inicis del XX, el petit habitatge situat al costat de la capella es feia servir com a escola. Al primer terç del segle XX, l’aplec que es celebrava a aquesta capella el mes de juliol era força concorregut. La Guerra Civil (1936-1939) va interrompre aquella celebració i va malmetre l’ermita. Les obres de restauració del lloc van començar l’any 1991 i l’aplec es va tornar a celebrar a partir de 1997. Informació Extreta de: https://www.ser.cat
Tree

Pi de la Creu

Pi de la Creu
Tree

Roure de Can Masponç

Roure de Can Masponç
Building of interest

Can Masponç de la Vall

Can Masponç de la Vall
Building of interest

Can Cabot de la Vall

Can Cabot de la Vall: Conjunt de masia i masoveria. La casa més antiga tindria probablement el portal orientat a migdia, on avui és la casa dels masovers. L'entrada a la casa principal és a llevant. És un edifici de planta rectangular, amb un pis d'alçada i coberta a doble vessant. La façana és simètrica, amb un portal dovellat u finestres de carreus. La cara sud té un gran rellotge de sol amb la data de 1706, i a sota una gran finestra d'arc de mig punt partida per una columna, probablement de principis de segle XX. Adossat a aquest cos hi ha la masoveria. Primera referència documental en un censal mort del 1466 a Joan Cabot. Apareixen en els fogatges de 1497 i 1553. Sembla que la casa es reformaria al segle XVI com indiquen les dates de les llindes. També apareixen dates del 1700 i 1727. És una casa que presenta moltes etapes constructives. La data més antiga és una inscripció a l'actual molí: "Isidro Cabot 1445".[1] Sembla que el 1872 es va fer la reforma definitiva de la casa senyorial, data que apareix al sostre del rebedor. L'últim Cabot va ser Jaume Cabot, després varen entrar la família Roura fins al 1930, que la compraren els Srs. Gómez. Extreta de: https://ca.wikipedia.org
Building of interest

Can Puig de la Vall

Can Puig de la Vall: És un edifici de planta rectangular, orientat al nord-est. A les cares nord i oest les pedres estan disposades en fileres regulars, les parets són aproximadament d'un metre d'amplada. La casa gairebé no té fonaments. Els angles estan acabats amb grans carreus. Les cares est i sud són més noves, les pedres estan més mal posades, alternant amb runa i ceràmica. Coberta a dues vessants. Les parets interiors són de gran gruix, a la sala hi ha un gran arc de mig punt de 4 o 5 metres, al celler n'hi ha un altre d'apuntat. La porta és dovellada i presenta espitlleres de defensa. La tradició diu que Can Puig i el Castellet podrien ser una mateixa edificació degut a algun tret de construcció que podria semblar un castell. En el fogatge de 1497 apareixen ambdós noms per separat, el que ens fa suposar que es tracta de dos llocs diferents. No hi ha cap dada documental de la construcció, però es palesen dues etapes constructives: la base més antiga i el cos de la masia del segle XV-XVI. En el fogatge de 1553 apareix Miquel Puig. Hi ha altres dades de la família fins a l'any 1730 que la casa passa a propietat dels Riera, fins a l'any 1957 que va passar a mans del Sr. Badia. Extreta de: https://ca.wikipedia.org
Building of interest

Can Figueretes

Can Figueretes
River

Torrent de la Vall

Torrent de la Vall
Risk

Pas Carretera BV-1435

Pas Carretera BV-1435
Building of interest

Can Pou

Can Pou
Intersection

Desviació Passera de Sant Cristòfol

Desviació Passera de Sant Cristòfol
fountain

Font i Passera de Sant Cristòfol

Font i Passera de Sant Cristòfol
Building of interest

Can Barnils

Can Barnils
Sacred architecture

Església de Sant Cristòfol de Pallars

Església de Sant Cristòfol de Pallars: Segons la documentació, l’origen de lacapella de Sant Cristòfol, seria una església romànica, a la que successives reformes i els terratrèmols del segle XV van anar canviant. Segurament, però, l’obra que més va transformar la capella, va ser la realitzada en el 1966, ja que es fa construir sota el prisma estètic d’altres edificacions romàniques, perdent així la seva peculiar personalitat. Entre les obres realitzades s’augmentà l’alçada de la coberta i de l’absis; es canvià el tipus de coberta, (sembla que de plana va passar a volta); i es va suprimir l’espadanya i la sagristia. Es tracta d’un edifici de planta rectangular amb absis semi-circular i volta de quart d’esfera d’una sola nau, amb coberta a dues vessants. Els murs són de carreuó. La façana de ponent i l’est que dóna pas a l’absis són més altes que la coberta i tenen un petit teulat amb coberta de llosa esglaonada. La porta principal està situada a ponent, és d’arc de mig punt de dovelles petites. A la façana principal hi ha un òculi al centre de l’absis una finestra d’arc de mig punt de doble esqueixada, igual que la de la façana lateral sud. Aquest indret ja es menciona en un acte de testimoniatge de 1078, quan es parla de “Sancto Christoforo”. La primera referència d’aquesta església és de 1194, quan s’acabava de construir un nou altar. Per això, cal pensar que l’església ja existia des de l’inici del segle XII. Era parroquial i tenia rector propi -l’any 1236, el seu rector era Arnau Clapers-, però el 1328 a causa de la davallada de feligresos va passar a ser servida pel rector de Santa Justa i Santa Rufina, algunes èpoques, i altres pel de Santa Eulàlia -de fet, l’any 1317 Ramon Torrabruna, rector de Santa Justa, també ho era de Sant Cristòfol-. Al començament del segle XV va perdre la categoria de parròquia i va esdevenir sufragània de Santa Eulàlia. Afectada per terratrèmols, fou pràcticament reconstruïda el 1421; el 1457 se’n va fer una nova reparació -per pagar-ne les despeses, Gabriel Espina, àlies Pallars, va recollir almoina i amb altres devots va reparar el temple-. Després del 1939 fou inutilitzada i el 1966 es va reconstruir. Informació Extreta de: https://www.ser.cat
River

Resclosa de Can Font (Riu Tenes)

Resclosa de Can Font (Riu Tenes)
River

Resclosa de Can Comes (Riu Tenes)

Resclosa de Can Comes (Riu Tenes)
Information

Bosc de la Casa Vella i Passera de la Campinya

Bosc de la Casa Vella i Passera de la Campinya
River

Resclosa de la Casa Vella (Riu Tenes)

Resclosa de la Casa Vella (Riu Tenes)
fountain

Font de la Figuereta

Font de la Figuereta
Building of interest

Can Paraire

Can Paraire
Building of interest

Can Cases

Can Cases
Building of interest

Ca l'Espardenyer

Ca l'Espardenyer
Building of interest

Can Turell

Can Turell
Sacred architecture

Església parroquial de Santa Eulàlia de Ronçana

Església parroquial de Santa Eulàlia de Ronçana: Tot i que la seva tipologia respon a una capella romànica, no hi ha cap dada documental anterior al segle XVI, en què apareix a les visites pastorals. Durant aquest mateix segle deuria haver estat reedificada ho indica la data del 1568 de la portada, conservant la seva estructura romànica. És possible que part de la decoració interior, que quasi no es conserva, sigui del segle XVIII, com ho indica la data del presbiteri de l'any 1727. La primera documentació de la parròquia és de l'any 932. L'any 1059 era una de les parròquies que formaven part de la baronia de Montbui. En un testament del 26 de juny de 1114 –transcrit 1124 a l'arxiu de Santa Anna– Pere Gibert fa una donació a l'església de Santa Eulàlia de Manzana. Apareix en molts altres documents, sense especificar exactament quan fou edificada. Es va reedificar l'any 1880, aprofitant la portada del segle XVII, trossos de mur i dues claus de volta. Sembla que era una església petita i es va ampliar molt. En diferents visites pastorals apareixen mencions a petites reformes: el 1626 es demana reparar la volta de l'altar major. El 1737 es demana blanquejar les parets interiors. Informació Extreta de: https://ca.wikipedia.org
Information

Camí del Torrent de Can Vidal

Camí del Torrent de Can Vidal

Comments

    You can or this trail