-
-
9,491 f
7,628 f
0
1.1
2.2
4.44 mi

Viewed 1760 times, downloaded 73 times

near Espot, Catalunya (España)

[CA] Del refugi d'Amitges al pic oriental de Bassiero per la coma de l'AbellerEl pic oriental de Bassiero o Punta Gourdon (2.897 m) i el seu veí occidental o Punta Brulle (2.903 m) són els cims més alts que hi ha prop del refugi d'Amitges. L'ascensió i el descens es fan per camins diferents i això fa que sigui una excursió molt amena i recomanable, però dura per les contínues i impressionants tarteres, que expliquen la seva llarga durada. L'únic tram on cal parar atenció per no perdre el camí és quan es passa pel coll de la Trampa, que separa el pic d'Amitges del pic occidental de Bassiero, per on cal anar pas a pas i seguir bé les fites ja que, si no es fa així, és fàcil topar-se amb uns espadats infranquejables a la vall de Gerber.
Ruta senyalitzada parcialment.
El punt de sortida d'aquesta ruta és el refugi d'Amitges (2.366 m), on s'arriba des d'Espot en 4 h 15 min per l'itinerari senyalitzat com a sender GR 11 fins a l'estany de Ratera, des d'on es continua en direcció NO per la pista forestal que hi puja. Per arribar a Espot des de Sort, es pren la carretera C-13 en direcció N cap a la Guingueta d'Àneu i, poc abans d'accedir-hi, a l'alçada de l'embassament de la Torrassa, cal desviar-se a l'esquerra (O) per la carretera local LV-5004.

0,00 km (2.366 m). Des del refugi d'Amitges, es pren cap al N la pista que duu a la presa de l'estany Gran d'Amitges, que es travessa per dalt del mur (km 0,21, 2.364 m). Se segueix per un caminoi fressat fins a l'altra petita presa, que també cal creuar.

Després es continua flanquejant en direcció SE fins als petits estanys de la Llosa i un corrent d'aigua que baixa a nodrir l'estany de Ratera. S'avança per pendents d'herba, tarteres i blocs grans de pedra. Es remunta a llevant els 40 m de desnivell perdut i s'arriba a un indret sense rocs (2.385 m), on hi ha alguns pins negres recargolats i el camí, planer, es fa visible.

Se segueixen les fites per dins d'aquesta taca de bosc i de seguida es veu, en el sentit de la marxa (NE), la llinda entre la coma d'Amitges i la de l'Abeller. És un esperó que baixa del Bassiero i que fa inevitable davallar i després grimpar uns 10 m (hi ha una corda: cal comprovar el seu estat) per seguir pel camí de l'altra banda. Aquí cal continuar planerament fins al fons de la coma de l'Abeller (2.380 m) ignorant les fites que hi ha arreu i que porten, cap amunt, a l'esquerra (O), a les agulles de Bassiero i a altres zones d'escalada. Un cop al fons de la coma, cal escollir pacientment el recorregut pels blocs més transitables i per algun tram ja colonitzat per l'herba. La pujada final és forta, però més factible.

2,95 km (2.754 m), 1 h 35 min. Coll de Sant Maurici o de la Coma de l'Abeller. Es passa a l'altre costat perdent uns 30 m de desnivell per anar uns 150 m cap al NO. Al mig de la suau coma que dóna lloc a la vall de Cabanes, es remunta girant ara 90 graus a l'esquerra cap al SO per un pendent uniforme que mena al cim sense dificultat.

3,58 km (2.897 m), 2 h 10 min. Es corona el pic oriental de Bassiero o Punta Gourdon. Es descendeix canviant el sentit de la marxa tot carenejant per la suau vall de Cabanes cap al N fins a l'ampla i herbosa collada de Bassiero (km 4,23, 2.738 m). Es troba un indicador del refugi lliure de Mataró (a la vall de Gerber). Aquí cal aprofitar per mirar a ponent el camí a fer, especialment la pujada al coll de la Trampa.

Se segueix en direcció O cap al refugi Mataró baixant per una canal dreta d'aquesta vall fins al km 4,47 (2.605 m), en què es deixa el camí, es gira a l'esquerra (S) i s'inicia un flanqueig cap al SO sense perdre més alçada sota els espadats del pic oriental de Bassiero, d'on es ve, i, després, sota els del pic occidental o Punta Brulle, que estan separats per una canal que culmina amb una bretxa. El flanqueig es fa per una tartera formada per grans pedres que cal travessar fatigosament.

La ruta se situa sota el coll de la Trampa, que separa el pic occidental de Bassiero del d'Amitges, a la cota 2.640 m. Sembla molt dret i problemàtic de passar a l'altre costat, però 50 m a la dreta, a l'oest del coll, hi ha un pas més fàcil. Per arribar-hi, cal pujar cap al coll de la Trampa en direcció SO. Quan ja s'és gairebé a sobre, s'ha de girar a la dreta (NO) pel costat d'un bloc de pedra molt gran i blanquinós (2.675 m) ascendint en diagonal per una feixa inclinada però segura.

Als 30 m, havent-ne guanyat uns 25 de desnivell, s'ha de fer una ziga-zaga, a l'esquerra i a la dreta, per una cornisa plana d'uns 6 m i seguir per una feixa situada sobre l'anterior que, en 30 m, permet ascendir-ne 25. Les fites confirmen el bon camí.

Sense arribar a la carena, es gira a l'esquerra i, ja planerament i en 30 m més, s'accedeix al pas desitjat (km 5,16, 2.721 m) deixant més a l'esquerra el coll de la Trampa i, més enllà, el pic occidental de Bassiero (2.903 m; fàcilment accessible per la cresta decantant-se al SE).

Es passa a l'altre vessant, el d'Amitges, i es baixa per la vall pedregosa cap al SO deixant les imponents agulles d'Amitges a la dreta (O). Es troba un pal acolorit (2.455 m) -una perxa nivomètrica- al mig d'un replà, on s'ajunta la vall que baixa del coll d'Amitges (2.760 m), situat més a ponent.

Més avall es torna a trobar un altre escampall de blocs de granit. Es travessa un riu procedent dels alts del coll d'Amitges que queda al peu de les agulles. Es continua girant a la dreta cap a l'oest passant de flanc per sota d'unes llastres amb regalims negres, on apareix un caminoi molt fressat que voreja l'estany Gran d'Amitges per la riba nord.

6,63 km (2.370 m), 4 h 20 min. S'arriba al riuet que separa l'estany de la Munyidera (O) del Gran d'Amitges (E). En travessar-lo, es puja a la pista que, per l'esquerra (SE) i de baixada, torna al refugi.

7,15 km (2.366 m), 4 h 30 min. Refugi d'Amitges, punt de partida i final de l'itinerari.

Més informació

[ES] Del refugio de Amitges al pico oriental de Bassiero por el valle de L'AbellerEl pico oriental de Bassiero o Punta Gourdon (2.897 m) y su vecino occidental o Punta Brulle (2.903 m) son los picos más altos que hay cerca del refugio de Amitges. La ascensión y el descenso se hacen por caminos diferentes y eso hace que sea una excursión muy amena y recomendable, pero dura por los contínuos e impresionantes canchales, que explican su larga duración. El único tramo donde hay que tener cuidado para no perder el camino es cuando se pasa por el collado de la Trampa, que separa el pico de Amitges del pico occidental de Bassiero, por donde hay que ir paso a paso y seguir bien los hitos ya que, si no se hace así, es fácil toparse con unos acantilados infranqueables en el valle de Gerber.
Ruta señalizada parcialmente.
El punto de salida de esta ruta es el refugio de Amitges (2.366 m), donde se llega desde Espot en 4 h 15 min por el itinerario señalizado como sendero GR 11 hasta el lago de Ratera, desde donde se continúa en dirección NO por la pista forestal que sube a Amitges. Para llegar a Espot desde Sort, se toma la carretera C-13 en dirección N hacia la Guingueta d'Àneu y, poco antes de acceder a esta población, a la altura del embalse de la Torrassa, hay que desviarse a la izquierda (O) por la carretera local LV-5004.

0,00 km (2.366 m). Desde el refugio de Amitges, se toma hacia el N la pista que lleva a la presa del lago Gran d'Amitges, que se cruza por arriba del muro (km 0,21, 2.364 m). Se sigue por un sendero trillado hasta la otra pequeña presa, que también hay que cruzar.

Luego se continúa flanqueando en dirección SE hasta los pequeños lagos de la Llosa y una corriente de agua que desemboca en el lago de Ratera. Se avanza por pendientes de hierba, canchales y bloques grandes de piedra. Se remonta a levante los 40 m de desnivel perdido y se llega a un lugar sin piedras (2.385 m), donde hay algunos pinos negros retorcidos y el camino, llano, se hace visible.

Se siguen los hitos por el interior de este pequeño bosque y enseguida se ve, en el sentido de la marcha (NE), la separación entre los valles de Amitges y de L'Abeller. Es una estribación que baja del Bassiero y que hace inevitable descender y luego trepar unos 10 metros (hay una cuerda: se debe comprobar su estado) para seguir por el camino del otro lado. Aquí hay que continuar llanamente hasta el fondo del valle de L'Abeller (2.380 m) ignorando algunos hitos que suben, a la izquierda (O), hacia las agujas de Bassiero y a otras zonas de escalada. Una vez en el fondo del valle, hay que avanzar entre los bloques más transitables y por algún tramo ya colonizado por la hierba. La subida final es fuerte, pero más factible.

2,95 km (2.754 m), 1 h 35 min. Collado de Sant Maurici o de la Coma de L'Abeller. Se pasa al otro lado perdiendo unos 30 m de desnivel para ir unos 150 m hacia el NO. En medio del altiplano que lleva al valle de Cabanes, se remonta girando ahora 90 grados a la izquierda hacia el SO por una pendiente uniforme que conduce a la cima sin dificultad.

3,58 km (2.897 m), 2 h 10 min. Se corona el pico oriental de Bassiero o Punta Gourdon. Se desciende cambiando el sentido de la marcha cresteando por el suave valle de Cabanes hacia el N hasta el ancho y herboso collado de Bassiero (km 4,23, 2.738 m). Se encuentra un indicador del refugio libre de Mataró (ubicado en el valle de Gerber). Aquí hay que aprovechar para mirar a poniente el camino a hacer, especialmente la subida al collado de la Trampa.

Se sigue en dirección O hacia el refugio Mataró bajando por una canal derecha de este valle hasta el km 4,47 (2.605 m), donde se deja el camino, se gira a la izquierda (S) y se inicia un flanqueo hacia el SO sin perder más altura bajo los acantilados del pico oriental de Bassiero, de donde se viene, y después bajo los del pico occidental o Punta Brulle, que están separados por una canal que culmina con una brecha. El flanqueo se hace por un canchal formado por grandes piedras que hay que atravesar fatigosamente.

La ruta se sitúa bajo el collado de la Trampa, que separa el pico occidental de Bassiero del de Amitges, en la cota 2.640 m. Parece muy problemático pasar al otro lado, pero 50 m a la derecha, al oeste del collado, hay un paso más fácil. Para llegar, hay que subir hacia el collado de la Trampa en dirección SO. Cuando ya se está casi encima, hay que girar a la derecha (NO) por el lado de un bloque de piedra muy grande y blanquecino (2.675 m) ascendiendo en diagonal por un bancal inclinado pero seguro.

A los 30 m, habiendo ganado unos 25 de desnivel, se hace un zigzag, a la izquierda y a la derecha, por una cornisa llana de unos 6 m, y se sigue por un bancal situado sobre el anterior que, en 30 m, permite ascender 25 más. Los hitos confirman el buen camino.

Sin llegar a la cresta, se gira a la izquierda y, ya llanamente y en 30 m más, se accede al paso deseado (km 5,16, 2.721 m) dejando más a la izquierda el collado de la Trampa y, más allá, el pico occidental de Bassiero (2.903 m; fácilmente accesible por la cresta decantándose al SE).

Se pasa a la otra vertiente, la de Amitges, y se baja por el valle pedregoso hacia el SO dejando las imponentes agujas de Amitges a la derecha (O). Se encuentra un palo coloreado (2.455 m) -una pértiga nivomètrica- en medio de un rellano, donde se junta el valle que baja del collado de Amitges (2.760 m), situado más a poniente.

Más abajo se vuelve a encontrar otra dispersión de bloques de granito. Se cruza un río procedente de los altos del collado de Amitges, que queda al pie de las agujas. Se continúa girando a la derecha hacia el oeste flanqueando por debajo de unas rocas, donde aparece un sendero muy trillado que bordea el lago Gran d'Amitges por la orilla norte.

6,63 km (2.370 m), 4 h 20 min. Se llega al río que separa el lago de la Munyidera (O) del Gran d'Amitges (E). Hay que atravesarlo y subir hasta la pista que, por la izquierda (SE) y de bajada, vuelve al refugio.

7,15 km (2.366 m), 4 h 30 min. Refugio de Amitges, punto de partida y final del itinerario.

Más información

[EN] From Amitges to Bassiero's eastern summit by way of the coomb of AbellerBassiero's eastern summit (Punta de Gourdon, 2,897 m) and its western neighbour (Punta de Brulle, 2,903 m) are the highest peaks near the Amitges mountain hut. The ascent and descent follow different routes, making this easy and pleasant walk highly recommended, albeit somewhat hard due to the continuous and impressive scree slopes which account for how long it takes to complete. The route is very easy to follow except on the pass from la Trampa, between Pic d'Amitges and the western Pic de Bassiero, where it is necessary to carefully follow the cairn, step by step, to avoid ending up on some impenetrable crags overlooking the Gerber valley.
Partially marked trail.
The itinerary begins at Amitges mountain hut (2,366 m), which is reached from Espot in 4 hours and 15 minutes, following the path signposted as the GR-11, by lake Sant Maurici to lake Ratera in a north-westerly direction along the forestry track that climbs up to that point.

Leaving the refuge (2,366 m), you take the track towards the dam on Gran d'Amitges lake, situated in front of the mountain hut, which you cross, continuing along a well-trodden path to another small dam, which you also cross. You then continue alongside the river's left bank, in a south-easterly direction. Beneath you are the small Llosa de Damunt pools and a stream which runs down to lake Ratera. You walk along grassy slopes, scree and over great stone blocks with no real path, following the cairns which, if you come upon them, indicate the best route.

At the point where the wall of the dam comes to an end, and instead of continuing towards the small dam and the lakes of la Llosa de Damunt, it takes less out of you if you take the gentle descent by the track that leads to the lakes of la Llosa de Davall, which pass through the middle of and go up on the eastern side the 40 metres which you previously descended.

You arrive at a place where there are no rocks (2,385 m) and some twisted black pines. The flat track becomes visible. You continue along it and soon see, ahead of you to the north-east, the threshold between the coombs of Amitges and Abeller. This takes the form of a spur which descends from Bassiero and involves you in going down and then climbing some 10 metres (there is a rope but watch out to see if it is in good shape) in order to take the visible track on the other side. You go flat here until you reach the bottom of the coomb of Abeller paying no heed to the stone markers which are around and which lead you both upwards and to the left to the needles of Bassiero and other climbing areas.

Once you arrive at the bottom of the coomb, you have to patiently choose the best route through the stone blocks and the odd stretch which has become grassed over. The final climb is steep but doable.

You climb the grassy left-hand slope and once you have gained some height pass to the right of some spectacular granite towers known as "needles": the Agulles of Bassiero. You can see, in the distance, a noticeable gap, which you walk to, and through.

You reach Port de Sant Maurici pass (also known as Coll de la Coma d'Abeller) (2,754 m) and you cross to the other side, losing some 30 metres in altitude in order to progress 150 metres towards the north-northwest. Then, when in the middle of the gently sloping coomb overlooking the Cabanes valley, you turn through an angle of 90º towards the southwest and climb an unvarying scree slope which takes you to the summit without problems (after 2 3/4 hours' walking).

This is Bassiero's eastern peak (2,897 m). You descend the ridge northwards to the wide and grassy Collada de Bassiero pass (2,738 m) keeping within the gently sloping valley of Cabanes, There is a sign indicating the route to the unstaffed Mataró mountain refuge in the Gerber valley. At this point, you should take the opportunity to look to the west in order to see the track that you have to take and especially the climb up to the Trampa pass. You follow in the direction of the Mataró mountain hut, descending by the right of the valley until you reach the point 2,605 metres above sea level. You leave the track here and, turning to the left, begin a flanking movement towards the southeast below the crags of the eastern peak of Basseiro from which direction you have come. This involves you in no loss of altitude. You then continue on below the crags of the western peak which is separated from the eastern one by a channel which extends into a breach. The flanking movement is over an area of very large blocks which are not easy to cross.

You are now beneath the pass of la Trampa between Bassiero's western peak and the Pic d'Amitges, at a height of 2,640 meters above sea level. It seems very steep and reaching the other side appears very difficult, but 50 metres to the right and to the west of the col, there is an easier route.

To get to the way through, you have to climb up the Trampa pass to the southwest. When you are almost at the top, your path is cut off by a chimney. You have to turn to the right beside a huge block of whitish stone (2,675 m), in a north-westerly direction and a diagonal ascent over a terrace which is sloping but secure. After 30 metres, and having gained some 25 metres in altitude, you have to make a zigzag both to the left and the right over a level cornice of some 6 metres and then take another terrace situated above the earlier one and which in 30 metres allows you to ascend 25. The stone markers tell you that you are on the right path. Before you get to the crest, you turn to the left and following a flat stretch of some 30 metres, you are on your way to your objective with the Trampa pass on your left and beyond that the western peak of Basseiro (2,903 metres and easily reachable in an hour by the crest albeit keeping to the side of the Amitges valley).

You climb a sandy scree slope, following some very useful cairns and then traverse below the right-hand peak across to the pass.

You cross the pass to the other side, that of Amitges, and go down the rocky valley in a south-westerly direction, with the imposing Agulles d'Amitges on your right. You will see a multicoloured pole (a snow-level indicator) in the middle of a small plateau (2,455 m), where the valley which descends from the Amitges pass (2,760 m) further to the west joins up. Further down, you cross another field of granite blocks. You cross a stream at the foot of the "needles", coming down from the heights of the Coll d'Amitges pass. You continue and, turning to the right, go towards the west, passing below some ballast with black vein-like stains from the trickle of occasional water, and reach a well-trodden path which follows the northern edge of Gran d'Amitges lake. You cross the stream that joins the Munyidera and Gran d'Amitges lakes and walk down the path back to the refuge.

More information

Font: Generalitat de Catalunya, 31/07/12

26-AGO-05 12:27:30
26-AGO-05 14:07:30
26-AGO-05 16:02:58
26-AGO-05 16:37:54

Comments

    You can or this trail