-
-
3,710 f
2,620 f
0
1.0
2.0
4.07 mi

Viewed 3245 times, downloaded 216 times

near Sant Martí Sacalm, Catalunya (España)

[CA] De Sant Martí Sacalm al FarA l'extrem oriental dels cingles de Tavertet, s'aixeca el cingle del Far, de 1.124 m d'altitud, coronat pel bell santuari de la Mare de Déu del Far. Entre prats, camps de conreu i boscos d'alzines, roures, castanyers, faigs i pins, es puja al temple, que és també una bona talaia de la contrada i de bona part de les comarques nord-orientals del país.
Ruta senyalitzada.

L'itinerari comença al petit nucli rural de Sant Martí Sacalm, on s'arriba des d'Amer per una pista asfaltada que mena a l'oest (a Amer s'accedeix des de Santa Coloma de Farners per la C-63 en direcció a Olot). S'aparca el vehicle en algun dels llocs indicats a tal efecte i es parteix de l'església de Sant Martí, al capdamunt del llogarret, construïda a mitjan segle XII i refeta al XVII.

0,00 km (832 m). Església de Sant Martí Sacalm. Des d'aquí, es té una bona panoràmica del cingle del Far. Es baixa en direcció E per l'estreta carretera que passa per davant de l'antic Ajuntament i tomba tot seguit a l'esquerra (N; km 0,27, 814 m) per continuar davallant tot deixant un parell de desviacions a la dreta.

0,36 km (807 m), 0 h 05 min. En un revolt pronunciat, es deixen enrere les darreres cases del poble i s'abandona l'asfalt per prendre un camí de terra de l'esquerra (NO) que es dirigeix al collet de Sant Martí: cal obrir una tanca de ferro per al bestiar i tancar-la en haver passat.

0,72 km (799 m), 0 h 11 min. Collet de Sant Martí. Es deixa una pista que baixa per l'esquerra, 50 m més enllà se'n deixa una altra a la dreta i es continua recte en direcció N. A la següent bifurcació (km 0,92, 812 m, 0 h 13 min), cal deixar un trencall a l'esquerra i, uns 50 m més amunt, abandonar la pista principal, que se'n va a la dreta, i prendre al NO un camí ample amb força herba que remunta el cingle entre alzinars seguint uns senyals vermells que apareixeran durant tota la ruta. Es franqueja una tanca per al bestiar que cal tancar després.

1,39 km (861 m), 0 h 25 min. El trajecte fa un revolt a l'esquerra i s'eixampla una mica. Hi ha una bifurcació: cal seguir el camí de l'esquerra (O), que puja per dins del bosc. Se seguirà pel camí principal deixant alguns viaranys a dreta i a esquerra. S'han de fer dues ziga-zagues pujant sempre en direcció NO cap a la base del cingle que queda a ponent.

1,87 km (930 m), 0 h 40 min. Es planeja a peu de cingle. Cal deixar el camí per on s'anava i prendre el sender que s'enfila a l'esquerra (O i després NO) en direcció a la paret del cingle, a tocar de la qual s'arriba al km 2,45 (1.050 m; 1 h 05 min). S'és al principi del grau que permetrà superar la cinglera. Per un darrer tram de pujada amb algunes giragonses, s'accedeix al pla superior, a tocar de la carretera del Far, on, a uns 100 m al N, es troba l'antiga ermita de Santa Anna.

2,59 km (1.065 m), 1 h 10 min. Pla de les Artigues. Es pren la carretera del coll de Condreu al Far que, envoltada de roures, faigs i castanyers, arriba en direcció S al santuari de la Mare de Déu del Far.

3,26 km (1.124 m), 1 h 25 min. Santuari de la Mare de Déu del Far, temple documentat ja al segle XIII que ha estat força reformat al llarg del temps. L'actual edifici va ser construït entre els anys 1599 i 1648 i no conserva cap vestigi gòtic original. Al costat de la capella, hi ha una imatge d'alabastre de la Verge del segle XV. La vista panoràmica des de l'encinglerat mirador sobre les Guilleries, el Collsacabra, els embassaments de Sau i Susqueda i el Montseny, entre d'altres punts d'interès, és impressionant i superba. El santuari compta també amb un servei d'aparcament, un hostal restaurant, allotjament, un mirador i una zona de lleure. Es torna al punt de partida pel mateix recorregut.

6,54 km (832 m), 2 h 15 min. Sant Martí Sacalm, punt de partida i final de l'itinerari.

Tornada alternativa en forma de cercle pel grau de Cabrafiga (en total 11,70 km, 4 h 15 min):

Si es vol allargar l'excursió i gaudir d'unes raconades magnífiques, una vegada s'és al trencall del grau per on s'ha pujat, cal continuar carretera enllà cap al NO, passar pel costat de Santa Anna (km 4,20, 1.080 m) i, després d'una inflexió cap a ponent, deixar l'asfalt per prendre una pista que surt a l'esquerra (O/SO; km 4,70, 1.060 m), travessa un bosc de roures, es converteix en un camí i desemboca a una altra pista que ve de la dreta. Es passa per un jaciment de fòssils a cel obert de nummulites i la pista mor arran del cingle transformant-se en un corriol que se segueix a la dreta (NO), ben bé pel fil de l'estimball (compte si es va amb canalla).

Al km 6 (970 m), cal desviar-se a l'esquerra (SO) pel camí senyalitzat que baixa pel grau de Cabrafiga fent ziga-zagues. Es desemboca a un camí ample (km 6,30, 858 m) que cal seguir recte avall per deixar-lo al cap de 120 m, quan descriu un revolt a l'esquerra (E). El sender baixa per dins del bosc i surt a una pista al costat de la masia de cal Fornils o can Triola (km 7,05, 783 m). Vall avall, al SO, es poden veure les ruïnes del que fou el castell de Fornils. Cal dirigir-se a la casa i continuar per la pista en direcció E. La pista zigzagueja, volta can Puiggalí i ja es veu Sant Martí Sacalm a llevant. Cal deixar una desviació que baixa a mà dreta (S) i seguir per la pista cap a l'E/NE pujant lentament sempre en direcció a Sant Martí deixant trencalls secundaris a banda i banda. Es desemboca al collet de Sant Martí i, finalment, es torna al punt d'inici de l'itinerari.
Més informació

[ES] De Sant Martí Sacalm al FarEn el extremo oriental de los riscos de Tavertet, se levanta el risco del Far, de 1.124 m de altitud, coronado por el bello santuario de la Mare de Déu del Far. Entre prados, campos de cultivo y bosques de encinas, robles, castaños, hayas y pinos, se sube al templo, que es también una buena atalaya de la zona y de buena parte de las comarcas nororientales del país.
Ruta señalizada.

El itinerario comienza en el pequeño núcleo rural de Sant Martí Sacalm, adonde se llega desde Amer por una pista asfaltada que se dirige al oeste (a Amer se accede desde Santa Coloma de Farners por la C-63 en dirección a Olot). Se aparca el vehículo en alguno de los lugares acondicionados a tal efecto y se parte de la iglesia de Sant Martí, en lo alto de la aldea, construida a mediados del siglo XII y reconstruida en el XVII.

0,00 km (832 m). Iglesia de Sant Martí Sacalm. Desde aquí, se tiene una buena panorámica del risco del Far. Se baja en dirección E por la estrecha carretera que pasa por delante del antiguo Ayuntamiento y gira a continuación a la izquierda (N; km 0,27, 814 m) para continuar descendiendo dejando un par de desviaciones a la derecha.

0,36 km (807 m), 0 h 05 min. En una curva pronunciada, se dejan atrás las últimas casas del pueblo y se abandona el asfalto para tomar un camino de tierra de la izquierda (NO) que se dirige al collado de Sant Martí: hay que abrir una valla de hierro para el ganado y cerrarla al haber pasado.

0,72 km (799 m), 0 h 11 min. Collado de Sant Martí. Se deja una pista que baja a la izquierda, 50 m más allá se deja otra a la derecha y se sigue recto en dirección N. En la siguiente bifurcación (km 0,92, 812 m, 0 h 13 min), hay que dejar un desvío a la izquierda y, unos 50 m más arriba, abandonar la pista principal, que se va a la derecha, y tomar hacia el NO un camino ancho y herboso que remonta el risco entre encinares siguiendo unas señales rojas que aparecerán durante toda la ruta. Se franquea una valla para el ganado que hay que cerrar después.

1,39 km (861 m), 0 h 25 min. El trayecto hace una curva a la izquierda y se ensancha un poco. Hay una bifurcación: se debe seguir el camino de la izquierda (O), que sube por dentro del bosque. Se continúa por el camino principal dejando algunos senderos a derecha y a izquierda. Hay que hacer dos zigzags subiendo siempre en dirección NO hacia la base del risco que queda a poniente.

1,87 km (930 m), 0 h 40 min. Se llanea a pie del risco. Hay que dejar el camino por donde se iba y tomar el sendero que sube a la izquierda (O y después NO) en dirección a la pared del risco, adonde se llega en el km 2,45 (1.050 m; 1 h 05 min). Nos encontramos al principio del grado que permitirá superar el risco. Por un último tramo de subida con algunas curvas, se accede al llano superior, junto a la carretera del Far, donde, a unos 100 m al N, se encuentra la antigua ermita de Santa Anna.

2,59 km (1.065 m), 1 h 10 min. Llano de Les Artigues. Se toma la carretera del collado de Condreu al Far que, rodeada de robles, hayas y castaños, llega en dirección S al santuario de la Mare de Déu del Far.

3,26 km (1.124 m), 1 h 25 min. Santuario de la Mare de Déu del Far, templo documentado ya en el siglo XIII que ha sido bastante reformado a lo largo del tiempo. El actual edificio fue construido entre los años 1599 y 1648 y no conserva ningún vestigio gótico original. Junto a la capilla, hay una imagen de alabastro de la Virgen del siglo XV. La vista panorámica desde el enriscado mirador sobre Les Guilleries, el Collsacabra, los embalses de Sau y Susqueda y el Montseny, entre otros puntos de interés, es impresionante y soberbia. El santuario cuenta también con un servicio de aparcamiento, un hostal restaurante, alojamiento, un mirador y una zona de recreo. Se vuelve al punto de partida por el mismo recorrido.

6,54 km (832 m), 2 h 15 min. Sant Martí Sacalm, punto de partida y final del itinerario.

Vuelta alternativa en forma de círculo por el grado de Cabrafiga (en total 11,70 km, 4 h 15 min):

Si se quiere alargar la excursión y disfrutar de rincones magníficos, una vez en el desvío del grado por donde se ha subido, hay que continuar por la carretera hacia el NO, pasar por el lado de Santa Anna (km 4,20, 1.080 m) y, tras una inflexión hacia poniente, dejar el asfalto para tomar una pista que sale a la izquierda (O/SO; km 4,70, 1.060 m), atraviesa un bosque de robles, se convierte en un camino y desemboca en otra pista que viene de la derecha. Se pasa por un yacimiento de fósiles a cielo abierto de numulites y la pista muere a ras del risco transformándose en un sendero que se sigue a la derecha (NO) por el hilo del precipicio (hay que extremar la precaución si se va con niños).

En el km 6 (970 m), hay que desviarse a la izquierda (SO) por el camino señalizado que baja por el grado de Cabrafiga en zigzag. Se desemboca en un camino ancho (km 6,30, 858 m) que se sigue recto hacia abajo para dejarlo al cabo de 120 m, cuando describe una curva a la izquierda (E). El sendero baja por dentro del bosque y sale a una pista junto a la masía de Cal Fornils o Can Triola (km 7,05, 783 m). Valle abajo, al SO, se pueden ver las ruinas de lo que fue el castillo de Fornils. Hay que dirigirse a la casa y continuar por la pista en dirección E. La pista zigzaguea, rodea Can Puiggalí y ya se ve Sant Martí Sacalm a levante. Hay que dejar una desviación que baja a mano derecha (S) y seguir por la pista hacia el E/NE subiendo lentamente siempre en dirección a Sant Martí dejando desvíos secundarios a ambos lados. Se desemboca en el collado de Sant Martí y, finalmente, se vuelve al punto de inicio del itinerario.
Más información

[EN] From Sant Martí Sacalm to El FarAt the far eastern end of Tavertet cliffs rises El Far, 1,112 metres high, crowned by the beautiful sanctuary of La Mare de Déu del Far. Amidst meadows, cultivated fields and woods of holm oaks, live oaks, chestnuts and pines we climb up to the church, which is also a splendid viewpoint over the surrounding countryside.
Marked trail.
More information

Font: Generalitat de Catalunya, 06/02/08

Waypoint

Sant Martí Sacalm

Waypoint

Antic ajuntament

Waypoint

Trencall

Waypoint

Mare de Déu del Far

Waypoint

Santa Anna

2 comments

 • Photo of carsacat

  carsacat Mar 16, 2018

  I have followed this trail  View more

  La varem fer tota la famlia ja fa uns anys. Molt maca.

 • Photo of josepgraucasellas

  josepgraucasellas May 27, 2018

  I have followed this trail  verified  View more

  Ruta molt bonica per fer en una matinal

You can or this trail