-
-
3,203 f
2,373 f
0
0.9
1.9
3.79 mi

Viewed 2453 times, downloaded 118 times

near Sant Martí de Centelles, Catalunya (España)

[CA] De Sant Martí de Centelles al castell de Centelles i el puig OriolA Sant Martí de Centelles es troba una bella església parroquial del segle XVII, però aquest petit nucli és conegut, sobretot, pel castell medieval de Sant Martí de Centelles, les ruïnes del qual s'alcen imponents sobre la vila. Més enllà, el puig Oriol domina aquests entorns situats a cavall del Moianès i el Congost. El passeig fins a dalt transcorre per un entorn natural plenament mediterrani al principi, amb domini de l'alzinar, per deixar pas al roure i a les prades de pastura a mesura que es puja.
Ruta senyalitzada parcialment.
Per la carretera comarcal C-1413b, de Centelles a Sant Feliu de Codines, s'arriba a Sant Martí de Centelles, punt de partida de la ruta (a Centelles s'hi accedeix des de Vic per la C-17 en direcció a Granollers). El temple va ser restaurat entre els anys 1666 i 1669 i compta amb una capella de finals del segle XIX, on hi ha el panteó de la família comtal de Centelles.

L'excursió comença davant de l'església. Des de la plaça es puja al camí de sobre, el carrer de la Font. De seguida, als pocs metres d'haver sortit i en ser darrere mateix de l'església, s'agafa un sender, també a l'esquerra, que remunta al castell.

El camí voreja una tanca i després s'enfila pel bosc en direcció nord. Al cap de 370 m de la sortida, gira al nord-est aprofitant les feixes horitzontals de roca que duen fins a sota el castell (en alguns punts cal parar compte).

Als 20 min i 700 m de la sortida s'arriba al collet de sota el castell de Sant Martí de Centelles, on hi ha una cruïlla de camins. 50 m abans, a mà dreta, s'ha trobat un altre caminet que puja des de Sant Martí (menys bonic i en pitjors condicions que el que s'ha seguit). Cal dirigir-se a la dreta i pujar al recinte del castell, que manté unes altes muralles i, a sota, una antiga capella romànica bastida entre els segles XII i XIII (2 min, 100 m des del collet).

Es retorna al coll i ara s'agafa el camí de la dreta que, seguint en direcció nord, i després cap a l'oest, es dirigeix als plans de la Rovira. Es deixen un parell de desviacions secundàries. Després d'una curta i suau baixada es passa el torrent de la Rovira i se surt a la pista d'accés als plans (35 min, 1,59 km des de l'inici ). Per l'esquerra, en suau pujada, es continua per la pista que accedeix a la casa de la Rovira de Cerdans (45 min, 2,14 km des de l'inici). El puig Oriol es veu ara ben proper, en direcció sud-oest.

Se segueix per la pista, es deixa un trencall a l'esquerra i, immediatament després de passar una bassa, es pren la pista que surt cap a l'esquerra (48 min, 2,34 km). 30 m després s'agafa un corriol poc marcat que s'enfila per la dreta. Se surt a una pista (50 min, 2,44 km des de l'inici) que se segueix cap a l'esquerra durant uns metres. La pista es bifurca: es continua pel trencall de la dreta fins que s'acaba (54 min, 2,64 km). S'agafa el camí que hi ha a continuació i que, flanquejant en suau pujada, duu a la carena de la serra (59 min, 2,84 km).

Es prossegueix a l'esquerra enmig d'una bonica roureda fins que s'és sota el promontori boscós del cim (62 min, 2,95 km) des d'on s'agafa un caminoi molt desdibuixat a mà esquerra que puja al puig Oriol, de 980 m d'altitud (64 min, 3,04 km). Una fita geodèsica marca el vèrtex, però la vegetació impedeix veure els entorns. Per tenir una millor vista, cal baixar uns 40 m en direcció est. En aquest punt cal desfer el recorregut.
Més informació

[ES] De Sant Martí de Centelles al castillo de Centelles y el monte OriolEn Sant Martí de Centelles se halla una bella iglesia parroquial del s. xvii, pero este pequeño núcleo es conocido sobretodo por el castillo medieval Sant Martí de Centelles, cuyas ruinas se alzan imponentes sobre la villa. Más allá, el monte Oriol domina estos entornos situados a caballo del Moianès y el Congost. El paseo hasta la cima transcurre por un entorno natural plenamente mediterráneo al principio, con dominio del encinar, para dejar paso al roble y a los prados de pastura a medida que se asciende.
Ruta señalizada parcialmente.
Por la carretera comarcal C-1413b, de Centelles a Sant Feliu de Codines, se llega a Sant Martí de Centelles, punto de partida de la ruta (a Centelles se accede desde Vic por la C-17 en dirección a Granollers). El templo fue restaurado entre los años 1666 y 1669 y cuenta con una capilla de finales del s. xix en la que hay el panteón de la familia condal de Centelles.

La excursión comienza delante de la iglesia. Desde la plaza se sube al camino de arriba, el Carrer de la Font. A continuación, unos metros después de haber salido y estar situado detrás mismo de la iglesia, se toma un sendero también a la izquierda que remonta al castillo.

El camino bordea una valla y luego entra al bosque en dirección norte. Al cabo de 370 m de la salida, gira al noreste aprovechando las terrazas horizontales de roca que conducen hasta debajo del castillo (en algunos puntos se debe ir con precaución).

A los 20 minutos y 700 m de la salida, se llega al pequeño collado debajo del castillo de Sant Martí de Centelles donde hay un cruce de caminos. 50 m antes, a mano derecha, se ha encontrado otro caminito que sube desde Sant Martí (menos bonito y en peores condiciones que el que se ha seguido). Hay que dirigirse a la derecha y subir al recinto del castillo, que conserva unas altas murallas y, debajo, una antigua capilla construida entre los s. XII y XIII (2 minutos, 100 m desde el pequeño collado).

Se vuelve al collado y ahora se coge el camino de la derecha que, siguiendo la dirección norte y luego oeste, se dirige a los llanos de la Rovira. Se ignoran un par de desvíos secundarios. Después de una corta y suave bajada se pasa el torrente de la Rovira y se sale a la pista de acceso a los llanos (35 minutos, 1,59 km desde el inicio). Por la izquierda, en suave bajada, se prosigue por la pista que conduce a la casa de la Rovira de Cerdans (45 min, 2,14 km desde el inicio. El monte Oriol ahora se ve muy cerca, en dirección SO.

Se sigue por la pista, se deja un desvío a la izquierda e inmediatamente después de pasar una balsa se coge la pista que sale hacia la izquierda (48 min, 2,34 km). 30 m después se coge un sendero poco marcado que sale a la derecha. Se sale en una pista (50 min, 2,44 km desde el inicio) que se sigue hacia la izquierda hasta que se bifurca; se continúa por el desvío de la derecha hasta el final (54 min, 2,64 km). Se coge el camino que hay a continuación y que, bordeando en suave subida, conduce al cordal de la sierra (59 min, 2,84 km).

Se continúa a la izquierda en medio de un bonito robledal hasta llegar debajo del promontorio boscoso de la cima (62 min, 2,95 km), desde donde se toma un sendero muy desdibujado a mano izquierda que asciende al monte Oriol, de 980 metros de altitud (64 min, 3,04 km). Un hito geodésico marca el vértice, pero la vegetación impide ver el entorno. Para una vista mejor hay que bajar unos 40 m en dirección este. En ese punto hay que deshacer el recorrido.
Más información

[EN] From Sant Martí de Centelles to Centelles castle and Puig OriolIn Sant Martí de Centelles you find a beautiful 17th century parish church, although this small nucleus is best known for the mediaeval castle of Sant Martí in Centelles, the ruins of which rise imposingly over the town. Further on, el Puig Oriol, from its position astride el Moianès and el Congost, dominates the surrounding area. The walk to the top passes through scenery which is completely mediterranean at the beginning, mostly holm oak woods, but which give way to live oaks and pasture meadows as you climb.
Partially marked trail.
Via the C-1413b from Centelles to Sant Feliu de Codines you come to the church of Sant Martí de Centelles, starting point of the route (in order to reach Centelles from Vic, take the C-17 in the direction of Granollers). The church was restored between 1666 and 1669 and has a late 19th century chapel with the tombs of the family of the Counts of Centelles.

The excursion starts in front of the church. From the square, you ascend the track located higher up, el Carrer de la Font (the street of the fountain). A few metres after you have left and once you are actually behind the church, you take a track that branches off on the left of the main road (C-1413b). 300 metres on you take a path, also to the left, which climbs up to the castle.

The track goes along the side of a fence and then goes into a wood, at which point you are heading north. Some 370 metres alter you have left, turn to the northeast, making the best use of the horizontal rock terraces which go down to beneath the castle (at some points, you have to proceed with care).

After 20 minutes and 700 m from the starting point, you come to the small pass beneath Sant Martí castle in Centelles, where there is a junction of the tracks. 50 metres beforehand, you would have come upon another little track on the right hand side which comes up from Sant Martí (less beautiful and in worse condition than the one that you have come up on). You have to go towards the right and ascend to the area of the castle, which has conserved its high walls and which beneath has a Romanesque chapel built between the 12th and 13th centuries (2 minutes, 100 metres from the small pass).

You return to the pass and now take the track on the right which, following a northerly and then a westerly direction, takes you to the plains of Rovira. You pay no heed to two secondary turnoffs. After a short but gentle descent, you pass by the fast running stream of the Rovira and come out on the trail that leads you onto the plains (35 minutes, 1.59 km from the beginning). Heading left and in a gentle descent, you continue along the track to the Rovira de Cerdans house (45 min, 2.14 km from the beginning). You can now see the Puig Oriol quite close by to the southwest.

You carry on along the trail, not taking a turnoff that goes off to the left and immediately after passing a pond, you take the trail that heads off to the left (48 min, 2,34 km). 30 metres further on you take a poorly marked path that goes off to the right. You come out on a trail (50 min, 2.44 km from the beginning) which continues towards the left until it divides; you take the right fork until the end (54 min, 2,64 km). You then take the track that carries on from here and that, going round in a gentle upwards direction, leads you to the crest of the mountain (59 min, 2.84 km).

You carry on towards the left in the middle of a beautiful oak wood until you come out beneath the wooded outcrop of the summit (62 min, 2,95 km), from where you take an extremely unclear path on the left that climbs up to Puig Oriol, 980 metres high (64 min, 3,04 km). A geodisc post marks the highest point although the vegetation prevents you from seeing around you. For a better view, you have to go down some 40 metres in an easterly direction. Here you retrace your steps.
More information

Font: Generalitat de Catalunya, 24/03/06

Waypoint

BASSA

Waypoint

BASSA

22-ENE-06 17:19:51
Waypoint

DESVIACIÓ

22-ENE-06 15:22:08
Waypoint

CAMÍ A SANT MARTÍ

22-ENE-06 15:33:29
Waypoint

DESVIACIÓ

22-ENE-06 16:24:17
Waypoint

CARENA

22-ENE-06 16:56:15
Waypoint

CASTELL DE CENTELLES

22-ENE-06 15:42:37
Waypoint

FI PISTA

22-ENE-06 16:50:56
Waypoint

LA ROVIRA DELS CERDANS

Waypoint

MIRADOR

22-ENE-06 16:12:28
Waypoint

MIRADOR

Waypoint

PUIG ORIOL

22-ENE-06 17:03:30
Waypoint

PETIT SENDER DRECERA

Waypoint

PISTA

22-ENE-06 16:27:25
Waypoint

SANT MARTÍ DE CENTELLES

22-ENE-06 15:13:24
Waypoint

CAMÍ DEL CASTELL

Waypoint

LES COMES

Waypoint

CARRETERA C-1413

2 comments

 • Photo of Josep Vidal

  Josep Vidal Feb 9, 2019

  I have followed this trail  verified  View more

  Una salida muy atractiva, gracias por la ruta.

 • susiima May 7, 2019

  I have followed this trail  View more

  Recorregut sense cap tipus de complicació. No recomenat per a persones amb vertigen. Actualment no es poden visitar les runes del castell ja que es troben en procés de rehabilitació.
  Tot i això, val la pena visitar l'entorn.

  Hi havia un cartell on s'indicava la presència d'un pont llevadís que no vam saber trobar.

You can or this trail