Search for:


Board index  »  Suggeriments  »  Compartir waypoints

PostPosted: 22 May 2020, 10:30 Reply with quote Report this post
Posts: 1Joined: 24 Oct 2007, 21:18
La petició és poder afegir a una ruta waypoints teus o d'altri per poder-la documentar millor i que no quedin exclusius de la ruta.
Ara els podem agrupar, però si un mateix waypoint el volem a 4 rutes, l'hem de crear 4 vegades, pèrdua de temps i no es documenta gairebé.

Si alhora d'escollir-los es pogués demanar els que passen a prop, amb opció de propis o comuns, només caldria anar seleccionant.

Si us dona mals de cap el fet de que passa si s'elimina un waypoint comú? es podrien marcar al crear-los conforme es deixen compartir i aleshores o no deixar-lo eliminar o deixar una còpia sense referència a l'usuari creador.

A més a més serviria per no hagi el mateix waypoint repetit infinitament

Trails from Xeix
All times are UTC
Page 1 of 1
1 post
cron