Search for:


Board index  »  Wikiloc per al mòbil  »  Puc tenir dos comptes en un mateix mòbil?

PostPosted: 07 Aug 2019, 16:35 Reply with quote Report this post
Posts: 2Joined: 15 Feb 2013, 08:14
Ja porto alguns anys a Wikiloc i tinc el meu compte personal. Tanmateix, a l'Associació Esportiva de la que sóc president se'ns ha plantejat la idea d'obrir un compte "corporatiu".

És possible que alguns membres de l'associació puguem tenir el nostre "compte personal" i el de l'associació en el mateix mòbil?

Trails from MarquitusNW
All times are UTC
Page 1 of 1
1 post