Time  10 hours 21 minutes

Coordinates 4370

Uploaded November 18, 2018

Recorded August 2016

-
-
111 ft
-80 ft
0
18
37
73.03 mi

Viewed 238 times, downloaded 23 times

near Blain, Pays de la Loire (France)

La ruta a
[CAT]
Etapa 04. Blain-Nantes-Corsept.

Com cada dia ens llevem amb la intenció de fer un bon esmorzar, la mestresa del hotel ens ha portat bolleria i pa, mantega i melmelada, i el café amb llet. Ben tips sortim de Blain cap a buscar de nou el canal. Avui arribem a la fi del canal, només d’entrar-hi contemplem un castell a l’altra costat de la riva, gaudim de l’arbreda que hi fa ombra en les hores més caluroses del dia, anem descomptant escluses, cada vegada més allunyades una de l’altra, a kilòmetres de distància, l’orografia del terreny és molt planera. Fem les darreres fotos de les escluses del canal i d’algun antic pont de pedra que el creua. Arribem a l’esclusa número tres de La Tindiere, seguirem uns metres avall i creuem el canal per un pont. Ens hem quedat a un kilòmetre i mig de l’esclusa dos que està al final del canal a punt de desembocar al riu Erdre. La número u, la de Saint Felix, la trobarem a Nantes al final del riu Erdre.

Al creuar el pont, prenem el corriol que puja per l’altra costat del canal, hi trobem pescadors, i en pocs metres deixem el canal tot entrant en un seguit de corriols amb vegetació molt densa, pistes i camins rurals vora el riu Erdre. Anem trobant de primer petits nuclis habitats, mes endavant són cada vegada més poblats. Anem trobant i creuant carreteres força transitades, entrem als carrils bici que circulen vora grans vials amb força transit, i comencem a trobar els primers poligons industrials i zones amb comercials de grans superfícies. Som vora Nantes i en un d’aquest polígons parem a dinar en una hamburgueseria. Seguim pels carril bici molt ben habilitats que van sortejant les vies més transitades, que ens porta a entrar a Nantes per la vora del riu Erdre.

Entrem a Nantes tot creuant per sota els ponts per on transiten els vehicles per creuar el riu, també hi trobem força embarcacións amarrades. Un seguit de carrils bici ens ajudaran a creuar tota la ciutat, sempre seguin vora el riu Erdre, ens aproparem al centre, fem una breu volta, la zona peatonal esta força plena i seguim. Curiosament el carril bici transcorre pel centre dels carrers i els vehicles queden als laterals. I finalment arribem al Loira amb la seva immensitat de cabal, i, a la nostra esquerra hem deixat l’esclusa de Saint Felix, la primera del canal de Nantes a Brest.

El Loira ha deixat una illa on hi trobem una amplia zona d’esbarjo amb el famós elefant robot i altres atractius. Després de fer-nos les fotos de rigor als anells vora el riu, seguim vora el port i creuem el segon braç del Loira, el resseguim a trams fins entrar a la població de Rezé on anem al super. Seguim tot creuant carreteres molt transitades, nuclis habitats i vora l’aeroport. Deixem enrera el transit i entrem en un poblet on podem comprar fruita, ens endinsarem per pistes enmig de boscos, passarem pel castell de Pé, fins a Pellerin. En aquesta població ens ho agafem amb calma mentre observem com arriba el transbordador pel Loira, seguint ciclant per l’estuari del Loira, amb pistes llarguíssimes vora canals exhuberants de vegetació. Finalment, després de creuar l’hipòdrom, arribem a Corsept. Pararem a fer-hi nit i dormirem en una cabana al Manoir l’Esperance. Molt bon tracte i una manera diferent d’allotjar-se. Com cada nit fem petar la xerrada amb els altres hospedats i a dormir.

[ES]
Etapa 04. Blain-Nantes-corsept.

Como cada día nos levantamos con la intención de hacer un buen desayuno, la dueña del hotel nos ha llevado bollería y pan, mantequilla y mermelada, y el café con leche. Salimos hartos de Blain a buscar de nuevo el canal. Hoy llegamos al final del canal, sólo de entrar contemplamos un castillo al otro lado de la orilla, disfrutamos de la arboleda que da sombra en las horas más calurosas del día, vamos descontando esclusas, cada vez más alejadas una de la otra, a kilómetros de distancia, la orografía del terreno es muy llana. Hacemos las últimas fotos de las esclusas del canal y de algún antiguo puente de piedra que lo cruza. Llegamos a la esclusa número tres de La Tindiere, seguiremos unos metros abajo y cruzamos el canal por un puente. Nos hemos quedado a un kilómetro y medio de la esclusa dos que está al final del canal a punto de desembocar en el río Erdre. La número uno, la de Saint Felix, la encontraremos en Nantes al final del río Erdre.

Al cruzar el puente, tomamos el sendero que sube por el otro lado junto al canal, encontramos pescadores, y en pocos metros dejamos el canal entrando en una serie de senderos con vegetación muy densa, pistas y caminos rurales junto al río Erdre. Vamos encontrando de primero pequeños núcleos habitados, más adelante son cada vez más poblados. Vamos encontrando y cruzando carreteras bastante transitadas, entramos en los carriles bici que circulan al lado de grandes viales con bastante tráfico, y empezamos a encontrar los primeros polígonos industriales y zonas con comerciales de grandes superficies. Estamos cerca de Nantes y en uno de estos polígonos paramos a comer en una hamburguesería. Seguimos por carril bici excelentemente habilitado que va sorteando las vías más transitadas, y nos lleva a entrar en Nantes por la orilla del río Erdre.

Entramos en Nantes cruzando por debajo de los puentes por donde transitan los vehículos para cruzar el río, también encontramos bastantes embarcaciones amarradas. Una serie de carriles bici nos ayudarán a cruzar toda la ciudad, siempre siguiendo la orilla del río Erdre, nos acercaremos al centro, hacemos una breve vuelta, la zona peatonal está bastante llena y seguimos. Curiosamente el carril bici transcurre por el centro de las calles y los vehículos quedan en los laterales. Y finalmente llegamos al Loira con su inmensidad de caudal, y, a nuestra izquierda hemos dejado la esclusa de Saint Felix, la primera del canal de Nantes a Brest.

El Loira ha dejado una isla donde encontramos una amplia zona de recreo con el famoso elefante robot y otros atractivos. Después de hacernos las fotos de rigor en los anillos junto al río, seguimos junto hacia el puerto y cruzamos el segundo brazo del Loira, lo reseguimos en tramos hasta entrar en la población de Rezé donde vamos al super. Seguimos cruzando carreteras muy transitadas, núcleos habitados y cerca del aeropuerto. Dejamos atrás el tráfico y entramos en un pueblo donde podemos comprar fruta, nos adentraremos por pistas entre bosques, pasaremos por el castillo de Pé, hasta Pellerin. En esta población nos lo tomamos con calma mientras observamos cómo llega el transbordador por el Loira, seguimos ciclando por el estuario del Loira, con pistas larguísimas y los bordes de los canales exuberantes de vegetación. Finalmente, después de cruzar el hipódromo, llegamos a Corsept. Pararemos a pasar la noche y dormiremos en una cabaña en el Manoir del Esperance. Muy buen trato y una manera diferente de alojarse. Como cada noche charlamos con los otros hospedados y dormir.


[FR]
Étape 04. Blain-Nantes-corsept.

Comme chaque jour, nous sommes arrivés avec l'intention de faire un bon petit déjeuner, le propriétaire de l'hôtel nous a apporté des pâtisseries et du pain, du beurre et de la confiture, du café et du lait. Nous sommes allés Blain marre de chercher à nouveau le canal. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin du canal, entrez simplement contempler un château de l'autre côté de la rive, apprécié les arbres donnant de l'ombre pendant la partie la plus chaude de la journée, nous actualisant les verrous, de plus en plus éloignés les uns des autres, en kilomètres de là, le terrain est très plat. Nous faisons les dernières photos des écluses du canal et un vieux pont de pierre qui le traverse. Nous sommes arrivés au nombre de trois sas Tindiere, continuer quelques mètres plus bas et traverser le canal par un pont. Nous avons couru un kilomètre et demi de la serrure à deux est le point de la chaîne de se jeter dans la rivière Erdre final. Le numéro un de Saint Felix, trouvent à Nantes à la fin de la rivière Erdre.

En traversant le pont, nous prenons le chemin qui monte de l'autre côté du canal, trouve les pêcheurs et à quelques mètres du canal gauche entrant une série de sentiers avec une végétation très dense, des sentiers et des routes rurales le long de la rivière de l'Erdre. Let la conclusion des premiers petits noyaux habités, sont de plus en plus tard bondé. Nous allons trouver et traverser les routes très occupées, les pistes cyclables sont entrés en circulation à côté de la route principale avec assez de trafic, et commencent à trouver les premières zones industrielles et des zones commerciales avec de grandes surfaces. Nous sommes près de Nantes et dans l'un de ces polygones arrêtés pour le déjeuner à un joint de hamburger. Nous avons suivi par une excellente piste cyclable qui permettra d'éviter les routes les plus fréquentées, et nous conduit à Nantes le long de la rivière de l'Erdre.

Nous sommes entrés traversée Nantes sous les ponts le long de laquelle les véhicules de traverser la rivière, nous avons aussi trouvé beaucoup de bateaux amarrés. Une série de pistes cyclables va nous aider à traverser la ville, toujours en suivant la rive de la rivière Erdre, nous allons aborder le centre, faire un bref retour, la zone piétonne est très occupé et continuer. Il est intéressant de la piste cyclable traverse le centre des rues et des véhicules sont sur les côtés. Et enfin nous sommes arrivés à la Loire avec son flux d'immensité et à notre gauche, nous avons quitté le sas de Saint Félix, le premier canal de Nantes à Brest.

La Loire a laissé une île où il y a une grande zone de loisirs avec le célèbre robot de l'éléphant et d'autres attractions. Après nous les photos de rigueur dans les anneaux le long de la rivière, nous continuons à côté du port et de traverser le second bras de la Loire, les reseguimos dans les sections pour entrer dans la ville de Rezé où nous allons au supermarché. Nous continuons de traverser les routes très fréquentées, les zones habitées et près de l'aéroport. Nous laissons derrière le trafic et sommes entrés dans un village où l'on peut acheter des fruits, nous allons chercher des indices parmi les forêts, passer le château Pé jusqu'au Pellerin. Dans cette population, nous avons pris, il est facile comme nous le montre le ferry arrive sur la Loire, nous continuons à vélo à travers l'estuaire de la Loire, avec de très longues pistes et les bords des canaux de végétation luxuriante. Enfin, après avoir traversé la piste, nous Corsept. Nous nous arrêtons pour la nuit et dormir dans une cabane dans le Manoir de l'Espérance. Très bon traitement et une autre façon de rester. Comme chaque soir, nous avons discuté avec les autres rester et dormir.
Provisioning

Corsept

Avituallament
Intersection

Final canal Nantes-Brest

Final canal Nantes-Brest
River

Loira

Desembocadura
Provisioning

Nantes

Avituallament

Comments

    You can or this trail