Photo of Aksaray-Akhisar-Çanlı Kilise yolu

near  Akhisar, Aksaray (Türkiye Cumhuriyeti)

Comments

You can to this photo.